Jacobsen, J. P. Uddrag fra EN CACTUS SPRINGER UD

Der var dog ogsaa Dage, hvor de optraadte sammen, og til disse længtes de som