Jacobsen, J. P. Uddrag fra EN CACTUS SPRINGER UD

"Uden Kritik til det næste," raabte Krigsraaden.