Jacobsen, J. P. Uddrag fra EN CACTUS SPRINGER UD

Mads tog en meget tyk Bunke Papir frem, og af mangfoldige Stumper af meget ulige Størrelse og Farve læste han: