Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Stengerde saa ind: "Manden er fager."