Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Hertil kvad Kormak: