Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Gjæst maa føjes," mælte Stengerde.