Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Fagert Møde," begyndte Kormak, "havde jeg igaar i denne Stue; men kort var det, dog var det min egen Skyld."