Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Hvordan skiltes I da?"