Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Det hænder; men er Dagen blid og varm, gjør den vel Nattens Skade god igjen."