Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Men Urten faar dog aldrig rigtig Grøde."