Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Men Stengerde, om der nu ingen Spirer var?"