Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Stengerde! var der Spirer?"