Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Det er jo Sommer."