Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Naar de vares vel."