Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Saa er Kormak ikke ræd."