Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Kormak lister sig ind derunder og fanger i Haanden en stor Bunke, hun kaster ud.