Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

De taltes da længe ved; saa sagde Stengerde: "Gaar du nu ind til Thorkel?"