Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Dog maa du tale med ham; thi han er den, der raader over mig," sagde Stengerde og saa stift paa Kormak.