Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Da hænder det en Nat, at der er stor Varme i Luften, og Kormak lægger sig oppe paa Høloftet for at hvile svalt.