Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Saa rede de hjem igjen.