Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Da falder det sig en Dag saaledes, at Stengerde er ude paa Fjeldene at sanke Urter til Farvning og møder Kormak. Det bliver saa et langt Ordskifte.