Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Skjalde er nok skjøre Varer!"