Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Hvor lider Berse?"