Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Ti stille, Berse!" mælte Stengerde, "han er bedre Mand end du."