Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Hvi siger du det? Kom hen til mig!"