Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Han og jeg er nu en Gang gaaet fejl af hinanden; men endnu kan vi raabe hinanden til."