Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Han har da snakket mig dig fra?"