Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Thorvald svarede hastigt: "Du kjender jo Kvadet: