Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"I Glemsels Grav
Hver Tid maa gange,
Hvis Skridt ej skues
Af Skjaldeblik.""