Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"At han er tapper."