Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Nej! - ikke var det min Tanke."