Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Ja, Stengerde!"