Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Saa staar da din Kunst saameget over hans, som Konger og Jarler over mig."