Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"At der ingen Lighed er mellem mine og Kormaks Kvad, at Konger er Konger og du den dejligste af alle Kvinder!"