Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Er det din eneste?"