Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Det er min nærmeste."