Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Men min Lykke ikke."