Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Dig forstaar jeg! - og Skjald er du?"