Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Større end Kormak!"