Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Stengerde mæler: "Stor Uret har du i stedse at løbe efter mig, og troede jeg nu, den Tid var kommen, at jeg for bestandig var fri for dig."