Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Saa kvæder Kormak: