Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Nu tøve Brødrene en Stund i Kongsgaar