Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

den; men saa siger Kormak, at han heller vil fryse som Skovgangsmand paa Island end sidde Kongen og Baalet næst i Norge.