Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Det svarer Thorgils, at faa Mænd løbe saa gridske efter Arvepart som Kormak efter Ulykke.