Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Kormak mæler: "Jeg kjender kun en Lykke, og den ejer Tinten."