Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Ja det er det, jeg vil vide."