Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Dertil svarer hun, at hendes Længsel var stærk efter ham, naar han var langt borte, men at det ingen Glæde voldte hende at vide ham nær.