Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Det tror jeg dog, at der kommer Tid, da vi faa fælleds Leje."