Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Du snakker over dig."