Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Nu snakker du vidløst igjen."